Jačanje ljudskih i tehničkih aspekata javnog upozoravanja i kriznog komuniciranja – ALTER112

Projekt ALTER112 započeo je u siječnju 2023. i trajat će do prosinca 2024.

Foto: MUP

Cilj projekta je jačanje kapaciteta operatera centara 112 kroz unapređenje njihovih kompetencija te reviziju postojećih i izradu prijedloga novih operativnih dokumenata, kao i izrada Idejnog projekta za modernizaciju sustava javnog uzbunjivanja korištenjem sirena.

Projektom ALTER112 planirano je dodatno educirati 200 djelatnika Ravnateljstva civilne zaštitite kroz radionice na kojima je do sada sudjelovalo preko 140 voditelja i operatera županijskih centara 112 i Operativnog centra civilne zaštite te IT administratora.

S radom je započela i radna skupina za reviziju operativnih dokumenata s ciljem poboljšanja postojećih i izrade prijedloga novih standardnih operativnih postupaka koji će doprinijeti učinkovitijem radu centara 112.

Ukupna vrijednost projekta je 722.200 eura, a financira se iz Mehanizma unije za civilnu zaštitu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)