Kako do potpore za samozapošljavanje? Sve što trebate znati!

U današnjem svijetu, priča o samozapošljavanju postaje sve učestalija tema razgovora. Svi oko vas
čini se da razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, no možda se pitate što točno to znači i kako
možete sudjelovati u tom poduzetničkom valu. Ne brinite, jer postoji potpora za samozapošljavanje
koja je namijenjena upravo vama, nezaposlenim osobama koje žele krenuti u poduzetničke vode.
Potpora za samozapošljavanje pruža financijsku podršku nezaposlenim osobama koje se odluče
pokrenuti vlastiti posao. Sve što trebate znati o ovoj potpori, donosimo vam u nastavku.

Kategorije potpore:

 1. Skupina – do 15.000,00 EUR:
   Prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
   Građevinarstvo (odjeljci: 41-43)
 2. Skupina – do 10.000,00 EUR:
   Prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
   Informacije i komunikacije
 3. Skupina – do 7.000,00 EUR:
   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti
  sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
   Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim
  47.99)
   Prijevoz i skladištenje
   Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
   Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
   Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
   Obrazovanje
   Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
   Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Struktura potpore:
Potpora samozapošljavanja sastoji se od:
 Fiksnog iznosa:
 Unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta.
 Troškovi rada podnositelja zahtjeva kao zaposlene osobe na puno radno vrijeme.

 Uobičajeni tekući troškovi prvih nekoliko mjeseci poslovanja.

 Varijabilnog iznosa:
 Različit ovisno o registriranoj djelatnosti.
 Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, strojeva i alata, IT programa,
prijevoznih sredstava i franšiza.

Rokovi i kriteriji evaluacije
Da biste iskoristili priliku za samozapošljavanje uz potporu, važno je razumjeti ključne rokove i
kriterije koji će oblikovati proces dodjele sredstava. Rok za podnošenje zahtjeva je 30.09.2024.
godine ili do trenutka kada se potroše osigurana sredstva.
Proces ocjenjivanja zahtjeva temelji se na sustavu bodovanja:
 Maksimalni broj bodova koji možete ostvariti iznosi 100.
 Da biste osigurali pozitivnu ocjenu, vaš zahtjev mora doseći prag od minimalno 65 bodova.
Ključni elementi poslovnog plana
Za ostvarivanje potpore za samozapošljavanje ključno je izraditi detaljan poslovni plan. Taj plan treba
sadržavati jasno definiranu poslovnu ideju koja je ne samo održiva već i konkurentna na tržištu.
Temeljni preduvjet za pozitivnu ocjenu poslovnog plana je i posjedovanje radnog iskustva u području
u kojem planirate pokrenuti svoj posao.
Prilikom izrade poslovnog plana, povežite stečena radna iskustva s budućim poslovanjem. Ovo je
prilika da pokažete kako vaše iskustvo doprinosi održivosti vaše poslovne ideje.
Potrebna dokumentacija
Uz poslovni plan, potrebno je priložiti određenu dokumentaciju kako biste podržali svoj zahtjev:

 1. Jasne ponude koje detaljno prikazuju na što ćete upotrijebiti sredstva iz varijabilnog dijela
  troška mjere samozapošljavanja.
 2. Dokumentacija koja potkrepljuje vaše prethodno radno iskustvo.
 3. Materijali koji dokazuju vašu stručnost i obrazovanje u području poslovanja koje planirate.
 4. Pisma namjere od budućih poslovnih suradnika, pravnih osoba koje će koristiti vaše
  usluge/proizvode, dobavljača materijala ili robe, te preporuke drugih.
  Uz plan također možete priložiti i dodatnu relevantnu dokumentaciju ovisno o vašoj planiranoj
  djelatnosti (istraživanje tržišta, swot analize, viziju i misiju te ciljeve budućeg poslovanja i sl.).

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)